Bedrijf Hulp Verlening (BHV)

BHV is iets dat binnen het bedrijfsleven geregeld moet worden. Dit is terug te vinden in de Arbowet.

De RI&E bepaalt met name om welke hoeveelheid Bhv’ers ingezet / opgeleid moeten worden. En tot hoever die opleiding gedaan moet worden. Dit wordt bepaald door de bedrijfsspecifieke risico’s. Er is geen vaste staffel als bij zoveel mensen moet er 1 bhv er zijn. Er staat in de Arbowet dat men moet kunnen zorgen voor een ordelijke ontruiming. En nergens staat binnen hoeveel tijd dit moet. Want een bakkerij is anders als een duikbedrijf. Maar bedrijf hulp verlening is verplicht als er meer dan 15 mensen binnen kunnen zijn. Dus niet alleen bij werknemers maar ook inclusief bezoekers. Het aantal bhv’ers is dan ook afhankelijk van de risico’s die men zou kunnen lopen.

Standaard is een basiscursus bhv 2 jaar geldig. De hele cursus dient wel elk jaar herhaald te worden. Je moet geoefend blijven/zijn. Binnen de basis bhv heb je het over niet-spoedeisende hulp, spoed eisende hulp, reanimatie (met AED), brand en ontruiming.

Iedereen mag bhv training geven. Maar als het echt fout gaat (slachtoffers) dan wordt er wel degelijk gekeken door wie je die training gehad hebt en op welke wijze. Ik heb daarom gekozen voor de NIBHV als kwaliteit waarborg. Ik ben bij de NIBHV combi instructeur bhv en mag zowel eerste hulp als brand & ontruiming geven. Maar ook bekend met andere kwaliteitswaarborging zoals Nikta en Cibot, welke naar wens ingeschakeld kunnen worden.

Sommige organisaties kiezen er in de huidige tijd voor om niet teveel bij elkaar in de buurt te zitten. En nemen dan vaak e-learning als theoretische onderbouwing. Dat betekent dat een basis cursus bhv van 2 dagen naar 1 dag gereduceerd kan worden. Maar dan zal men in de praktijk op de ene dag wel moeten laten zien dat ze competent bhv’er zijn. En in de praktijk de theorie kunnen toepassen. Kan men dat niet dan is men niet competent en zal het nogmaals gedaan moeten worden.

De inzet van bhv is belangrijk! Want het gaat om veiligheid, welzijn en gezondheid binnen uw bedrijf voor medewerkers. Maar ook voor de bezoekers.