Reanimatie met AED

Ongeveer 17.000 mensen krijgen buiten het ziekenhuis een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Gelukkig zijn meer dan 240.000 mensen in Nederland te bereiken als er een hartstilstand geconstateerd wordt. Hierdoor kan er in veel gevallen binnen 6 minuten hulp aanwezig zijn en stijgen de kansen op overleving enorm. De melding moet dan wel gemaakt worden […]