Met wie wij uw data delen 

De gegevens die wij van u ontvangen,  telefonisch of per e-mail, zullen wij nimmer aan derden beschikbaar stellen (tenzij enig wet ons hiertoe verplicht), noch zullen wij deze gegevens verkopen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragen te kunnen beantwoorden, of om u te kunnen voorzien van een gepaste aanbieding (offerte) op uw verzoek, of om de opdracht te kunnen uitvoeren. Daarnaast zullen wij uw data alleen delen met de belastingdienst indien dit strikt noodzakelijk is ten gevolge van de belastingwetgeving, wanneer wij een opdracht voor u hebben uitgevoerd.

Hoelang wij uw data bewaren

Klant- c.q. Bedrijfsaankoopgegevens en facturen bewaren wij gedurende 7 jaren. Rapportages die wij in uw opdracht hebben gemaakt, blijven maximaal 1 maand op onze beveiligde servers bewaard.
Hierna worden deze rapportages verwijderd en zijn niet meer opvraagbaar. U heeft het recht op inzage, wijzigingen, verwijderen of u te verzetten dat uw gegevens zijn- of worden opgenomen in onze bestanden, tenzij dit noodzakelijk is om de opdracht te kunnen uitvoeren en te kunnen voldoen aan o.a. (belasting)wetgeving.