Jaarlijks zijn er 800 tot 1000 brandwond ongevallen aan de arbeid
gerelateerd.

Dat zijn dus de verbrandingen die geregistreerd zijn in de ziekenhuizen, de brandwonden die door de BHV worden afgehandeld zitten hier niet bij. In dit onderdeel kennen ze drie soorten verbranding t.w. : Chemische,Thermische en Electrische oorzaken.

Chemische door diverse soorten stoffen die een reactie (verbranding) aangaan met de huid en dieper gelegen weefsels, door zuren, logen in bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen.
Thermische vaak in de Horeca bij het gebruik van frituur en hete vloeistoffen.
Electrische door elektrocutie.

Bij alle drie soorten kunnen eerste-, tweede- en derde- graads brandwonden ontstaan.

Bij vlamverbranding en/of chemische verbranding is het gevaar ook inhalatie trauma door het inademen van de gevaarlijke stof/rook.
De inademing van hete gassen, rook of vuur is een van de grootste doodsoorzaken bij brand.

Het belangrijkste hulpmiddel is KOELEN!

Dat zijn ook de eerste vragen bij de SEH. Is er al gekoeld, hoe lang is er gekoeld en/of moet er verder worden gekoeld?
Elke SEH heeft een ruimte waar iemand gekoeld kan worden, desnoods met het gehele bed, dus liggend.

Samen met het koelen start de pijnbestrijding, en elke brandwond is pijnlijk.

Bij koelen door spoeling verdrijf je ook de stof bij een chemische verbranding, let wel op spatten en het “schoonhouden” van de andere
lichaamsdelen.

Dat zijn ook de eerste vragen bij de SEH. Is er al gekoeld, hoe lang is er gekoeld en/of moet er verder worden gekoeld?
Elke SEH heeft een ruimte waar iemand gekoeld kan worden, desnoods met het gehele bed, dus liggend.

Bij elke verbranding is het goed om te weten waardoor, waarmee, op welke plaats en hoe lang heeft het slachtoffer aan de verbranding bloot gestaan.

Spoelen en koelen met lauw water, en tot 3 uur na het verbrandingsmoment heeft het nog nut om te koelen.

Bij elektrocutie is het van groot belang om de bron uit te schakelen, anders staat de bhv-er ook onder stroom.

Bij vlamverbranding de kleding NOOIT weghalen, maar laten zitten
ivm verkleven.

Bij verbranding door vloeistof (heet water, soep etc.) vooral aandacht besteden aan eventuele luiers (kleine kinderen en bejaarden) want die houden vocht (hitte) vast en het is dan ook op een zeer kwetsbare plaats (lies). Vaak het beste om deze slachtoffers onder een lauwe douche te plaatsen en dan wel alles uitdoen.

Of een slachtoffer verwezen moet worden naar een van de drie brandwondencentra in Nederland (Beverwijk, Groningen of Rotterdam)
bepaalt men bij de SEH en dat ligt dan met name aan de diepte van de verbranding, de omvang van de verwonding en de plek van de aangetaste huid.

Aandachtspunt voor de BHV-er is het gebruik van lauw warm water en GEEN ijs of ijskoud water. Koude knijpt de bloedvaten dicht en voor het koelen is het juist van belang om dit niet te doen en dat bloedvaten het bloed goed doorlaten. Ook vindt men het op de SEH erg fijn om te weten wat er op hun afkomt dus geef onder het aanrijden zoveel als mogelijk informatie door over de plek op het lichaam, vlam of niet, hoe lang, de grote van de verwonding, de duur en hoe lang er gekoeld is. Dat is beter als op goed geluk ergens heen rijden.

 

Meer informatie neem contact op: https://spottrainingen.nl/