Onderkoeling door veranderende weerssituatie

Extra aandacht voor de weerssituatie waar we in terecht kunnen komen en dus mee te maken kunnen krijgen omdat dit verschijnsel heel snel kan gebeuren en vooral kinderen hier de dupe van kunnen zijn. 

Onderkoeling 

Hypothermie (onderkoeling) is een symptoom waarbij de interne lichaamstemperatuur abnormaal laag is. Normaal gesproken is de normale lichaamstemperatuur 37 °C. Van hypothermie is sprake wanneer deze lager is dan 35 °C. Dit komt door blootstelling aan koude of door allerlei aandoeningen.  

In een milde fase (begin) ervaart een patiënt onder andere rillingen, duizeligheid en vermoeidheid. Bij een ernstig verlaagde lichaamstemperatuur is een langzame ademhaling, bewustzijnsverlies en een coma mogelijk. De patiënt uit de koude omstandigheden halen en langzaam verwarmen is nodig om het lidmaat of het leven van de patiënt te redden. Afhankelijk van de mate van onderkoeling volgt dan nog een ziekenhuisbehandeling. Enkele tips zijn tot slot voorhanden voor het voorkomen van hypothermie. 

Onderkoeling door blootstelling aan koude 

Onderkoeling komt vaker voor in de winter, maar temperaturen hoeven niet te koud te zijn om een lagere lichaamstemperatuur te ontwikkelen. De “windchill”. Te lang in koud water blijven bijvoorbeeld, leidt tot hypothermie. Ook watertemperaturen die comfortabel zouden zijn als buitentemperatuur, leiden mogelijk tot hypothermie bij langdurige blootstelling. Bijvoorbeeld bij windsurfen en/of suppen. Een lagere lichaamstemperatuur komt soms tot stand bij enkele metabolische aandoeningen door problemen met de schildklieren, de bijnieren of de hypofyse in de hersenen.

Symptomen: Rillen 

Hypothermie ontstaat geleidelijk waardoor het in het beginstadium moeilijk is om de symptomen te zien. Bij koude probeert het lichaam warmte te produceren door te gaan rillen. Door deze rillingen is het lichaam evenwel niet in staat om energie op te slaan, zodat de patiënt energie verliest bij deze koude rillingen. Het rillen is een vroeg teken van hypothermie. 

Matige hypothermie 

Symptomen van matige tot ernstige hypothermie zijn onder meer:  

  • apathie (gebrek aan motivatie in het leven) 
  • bevingen, maar wanneer hypothermie nog verslechtert, dan houdt ook dit op 

EHBO 

De hulpverlener (of eventueel patiënt zelf) moet EHBO toepassen om de onderkoelingsverschijnselen te verhelpen. Plotse bewegingen zijn niet goed voor het hart; deze moet de patiënt (of hulpverlener van de patiënt) zien te vermijden. Wrijven of masseren is daarom uit den boze (verboden) . Daarnaast moet de patiënt weggaan van de koude, en alle natte kledij uitdoen. Verder mag de patiënt dan op en ook onder een warme deken gaan liggen (weg van de koude grond). De hulpverlener mag zelfs bij de patiënt gaan liggen om zijn eigen lichaamswarmte over te brengen. De hulpverlener moet wel regelmatig de ademhaling van de patiënt controleren. Warme, droge kompressen zijn eveneens nuttig voor het langzaam verwarmen van de patiënt. Tot slot mag de patiënt warme dranken drinken, maar zeker geen alcohol of cafeïne. Als ze het kunnen aanpakken kunnen ze het ook opdrinken. Let op het wordt als “heter” ervaren dus waarschuw daarvoor! 

Meer informatie neem contact op: https://spottrainingen.nl/