Fire & care trainingen

Onderkoeling door veranderende weerssituatie

Onderkoeling

Extra aandacht voor de weerssituatie waar we in terecht kunnen komen en dus mee te maken kunnen krijgen omdat dit verschijnsel heel snel kan gebeuren en vooral kinderen hier de dupe van kunnen zijn.

Hypothermie (onderkoeling) is een symptoom waarbij de interne lichaamstemperatuur abnormaal laag is. Normaal gesproken is de normale lichaamstemperatuur 37 °C. Van hypothermie is sprake wanneer deze lager is dan 35 °C. Dit komt door blootstelling aan koude of door allerlei aandoeningen. 

Lees in ons whitepaper meer over onderkoeling en wat je kan doen!

Download whitepaper: Onderkoeling

Gecertificeerde bedrijfstrainingen

Spot trainingen werkt met trainers die voldoen aan de gestelde eisen. Onze BHV (bedrijfshulpverlening) is bij u op locatie of bij ons op locatie in Heeg, Amsterdam of Houten.